Poezie pro liché dni i sudé

  OSTATNÍ POEZIE

ÚVOD

POEZIE
OSOBNOSTI

LYRIKA

PRO DĚTI

 

 

ČLÁNKY

PŘEKLADY

ODKAZY

 


 

Proroctví
72
Dům víry
Díkůvzdání
Přímluva
Eucharistie
Církev

Čekám na svou duši

Sliny
Cela
Havrani

Socha
Ano a ne
Hora Nebó

Stopy

Hříbečky

Stvořitel
Dar
Kontemplace
Přátelé
Den
Stvořitel
II
Svatost měsíce
Déšť růží
Ticho
To jediné

V biblické krajin
ě
Viděl jsem ráj
Vzkaz

Zákon zachování

Znamení
Zrání
D
žbán

Živly
Žízeň
Nad pustinou
Temnost
Katedr
ála
Kdy
Hřích
Noční klid
Bílý den
Srážení
Uniformita
Na počátku
Velký příběh
Osmého dne
Šémá
Souřadnice
Sklípkan
Protiklady
Poznání
Kružnice
Nejprve
Předsevzetí
Milenci ze smeťáku
Otázka
Spolklo mě
Zaříkadlo
Tanec


nahoru