Poezie pro liché dni i sudé

  OSOBNOSTI

ÚVOD

POEZIE
LYRIKA

OSTATNÍ

PRO DĚTI

 

 

ČLÁNKY

PŘEKLADY

ODKAZY

 

  Adam
Princezna Diana

První
kněz
Abraham - víra
Básník
Sestra
Eva

Quasimodo
Eva-stvoření
Simeon
Apoštol Pavel

Eva-lvíče
Akademik
Filip-Starci na chmelu
Snob
Celník Zacheus
Anděl
Jan

Jan Křtitel (Kristův křest)
David
Melchisedech
Král David-pokání
Profesor J.F.Nash

Tanečnice z Orientu

Terezie z Lisieux (trpělivost)

Terezie z Lisieux (modlitba)

Tkadlec

Učitel

Vincent van Gogh

Zahradník
Žena s krvácením
Žena ze Samaří


nahoru