Poezie pro liché dni i sudé

      POEZIE
OSOBNOSTI

LYRIKA

OSTATNÍ

PRO DĚTI

 

 

ČLÁNKY

PŘEKLADY

ODKAZY

O autorce:

Eva Leinweberová - Lopourová (*1966)  

      Narozena 1966 v Boskovicích. Nyní žije v Brně. Absolvovala střední ekonomickou školu ve Svitavách a v roce 2004 Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci.

     Psát začala v roce 1984, v době studia na střední škole.

Poezie Evy Lopourové prošla několika stádii. Od dekadentní proklaté poezie, přes lyričku drobných zastavení všedního dne   s jeho realistickým, pro každého srozumitelným půvabem až po duchovní lyriku s téměř prorockým akcentem, v němž se snaží odkrývat pravou tvář věcí, zahalenou našimi předsudky, přáními a polopravdami, které nám někdy umožňují přežít, ale často v nich uvízneme na dlouhou dobu. Ve verších básnířka zobecňuje své vlastní prožitky a nabízí tak trochu cestu ven z tohoto bludného kruhu způsobem, který je poezii vlastní. 

     V její tvorbě se setkáme i s lyrikou milostnou, kde věci staré jsou nově nalézány.

     Eva Lopourová zpočátku publikovala své verše v „Koutku poezie“ v Nymburských novinách,  v r. 1995 jí vyšla básnická prvotina „Ve jménu jahodiní“ v třebíčském nakladatelství Arca Jimfa, několikrát její básně četli čtenáři brněnského měsíčníku Akord a v současné době pravidelně publikuje v měsíčníku Rosa Mystica vydávaného Dominikánskými terciáři.

     V listopadu 2004 zavítala spolu s básnířkou Ladislavou Lopraisovou se svými básněmi mezi pacienty onkologie Masarykova onkologického ústavu formou autorského čtení.

     S poezií Evy Lopourové jste se mohli setkat na večerech autorského čtení v klubu na Leitnerově ulici v Brně, každé první úterý v měsíci.

                                                                                   


Ve jménu jahodiní - Arca Jimfa 1995